Tanken med det lokala

Korta transporter och småskalig djurhantering tillsammans med möjligheter för mindre producenter att sälja sina produkter året runt är några tankar bakom tillkomsten av Landets Goda specerihandel. Det finns så mycket att ta tillvara runt omkring oss men svårt att hitta till varje enskild producent.